Person­data­politik

1. Indledning

1.1 Denne persondatapolitik giver dig de oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bør læse Persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger.

1.2 Følgende virksomhed er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Milestone Development Group Aps
CVR.nr. 40937536

1.3 Det er Milestone Development Group ApS, der er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling, kan du kontakt os på js@mdg.dk. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske via www.datatilsynet.dk.

2. Formål med at indsamle og behandle personoplysninger samt typen af personoplysninger

2.1 Indsamling og behandling af dine personoplysninger kan ske i forbindelse med, at du kontakter os i relation til et konkret salg eller interesseliste.

2.1.1 I alle tilfælde sker vores indsamling og behandling af dine personoplysninger med følgende formål:

 • Med henblik på at høre mere om og køb af ejerboligerne på Nordre Havnekaj

2.1.2 De oplysninger, vi indsamler og behandler til disse formål, er følgende:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

2.2. Behandlingen af de almindelige personoplysninger nævnt i pkt. 2.1.2 sker som følge af vores legitime interesse i at anvende oplysninger til markedsføringsformål (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) og selve opringninger til dig med henblik på salg af ejerboligerne, sker på baggrund af dit forudgående samtykke, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1.

3. Videregivelse og overladelse af dine personoplysninger

3.1 Dine personoplysninger kan overlades til vores samarbejdspartnere, som i så fald behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores konkrete og formålsbegrænsede instruks (en såkaldt databehandler). Det kan være følgende kategorier af modtagere:

 • Ejendomsmæglere
 • Systemleverandører til bl.a. hosting af hjemmesiden

3.2 Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU/EØS eller til en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag. I så fald vil du modtage orientering herom forinden overførslen.

4. Sletning af dine personoplysninger

4.1 Vi opbevarer dine oplysninger og dokumentation for dit samtykke til at blive kontaktet pr. telefon eller mail i 2 år.

5. Dine rettigheder

5.1 De gældende persondatabeskyttelsesregler giver dig (under visse betingelser) en række rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Det er:

 • Retten til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig (retten til indsigt)
 • Retten til at få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger (retten til berigtigelse)
 • Retten til at få begrænset omfanget af behandling af dine personoplysninger (retten til begrænsning)
 • Retten til at gøre indsigelse mod nærmere bestemte behandlinger af dine personoplysninger (retten til indsigelse)
 • Retten til at få overflyttet dine personoplysninger til tredjemand (retten til dataportabilitet)
 • Retten til at få slettet alle dine personoplysninger (retten til at blive slettet)
 • Retten til at tilbagekalde eventuelt afgivne samtykker

Senest revideret den 10. juli 2020